Invent

RFID Kütüphane Sistemi


Teknopalas® Medaris® RFID KÜTÜPHANE SİSTEMİ

Teknopalas® Medaris® RFID Kütüphane Sistemi, kitapların takip edilmesi, yerleştirilmesi, otomatik check in – check out işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda hızlı, güvenli ve tutarlı hizmet sunan bir teknoloji çözümüdür. Bu sistem sayesinde bölgesel arama ile hızlı kitap bulma, düzenli kitap sayımı, güvenli giriş çıkış işlemleri, yanlış yerleştirme problemi çözümü mümkün olmaktadır. Ayrıca kitapların kullanılma, fotokopi çekilme, giriş çıkış sıklıkları ve süreleri de bu sistem ile hızlı bir şekilde raporlanabilmektedir.

Kitaplar ile radyo sinyalleri üzerinden haberleşme! 10 kat daha hızlı sayım!

 • Sayım işlemlerinin, barkod sistemi olması durumunda bile uzun süre gerektirmesi,
 • Hatalı yerleştirilen bir kitabın tespitinde yaşanan sorunlar,
 • Kayıp bir kitabın bulunmasının zorluğu ve bazı durumlarda imkansız hale gelmesi,
 • Ödünç verme ve geri alma sürecinde yaşanan güçlükler,
 • Gerek personelin gerek ziyaretçilerin giriş-çıkış kayıtlarının sürekli tutulamıyor oluşundan kaynaklanan kontrol eksikliği ve güvenlik açıkları,
 • Kitabın bulunduğu odadan veya birimden çıkarılması durumunda giriş-çıkış kaydının otomatik alınamamasından dolayı takip edilemeyen kitaplar,

gibi sorunlar bu sisteme olan ihtiyacı doğurmuştur.

 • RFID ETİKET Barkod sistemlerindeki barkod etiketi yerine RFID sistemlerde RFID etiketler kullanılır. Opsiyonel olarak RFID etiket üzerine barkod bilgisi basılabilir. Etiket materyalin yüzeyine ya da içine yapıştırılabilir. Etiket çip ve antenden oluşmaktadır. Etiket üzerindeki çipe barkod bilgisi, güvenlik bilgisi (açık / kapalı) ve gerekli diğer bilgiler depolanır. RFID Okuyucu ya da materyal büyüklüğüne göre farklı ebatlarda olabilir. Ömrü barkod etiketlere göre çok daha fazladır.
 • SAYIM MODÜLÜ El terminali üzerinde çalışmakta olup raporlandırmaları RFID uygulamaları için kullanılan bilgisayar üzerinden takip edilmektedir. Sayım işlemi el terminali ile kütüphanedeki raflar arasında dolaşılarak raflarda bulunan materyaller belirli bir mesafeden okutularak yapılabilmektedir. Sayım modülüyle yeni sayım yapılabildiği gibi, yarıda kalmış son sayımın devam ettirilmesi şeklinde de olabilmektedir.
 • YANLIŞ YERLEŞTİRME MODÜLÜ Rafta olmaması gereken materyalin, el terminal yardımıyla yerini tespit eden bir modüldür.  Bir rafta yanlış yerleştiren materyali bulmak için önce ilgili rafın RFID etiketi okutularak o rafta ne kadar materyal varsa RFID kodları ile birlikte el terminali ekranında görüntülenir. Materyaller listelenirken her bir yanlış yerleştirilmiş materyal için el terminalinden uyarı sesi alınır. Gerekirse yanlış yerleştirilen kitabın bilgileri de ekranda görüntülenebilir.
 • BULMA MODÜLÜ Aranan kitabı bulan ve yerini tespit eden bir modüldür. Aranan materyal el terminaline tanıtılıp eserin bilgileri çağrılır. Arama ve bulma işlemi için raflar arasında el terminali ile gezmek suretiyle belirli bir mesafeden yapılabilmektedir. Bulmak istenilen veya aranan kitaba yaklaştıkça el terminalinden alınan uyarı sesi artarak devam eder. Materyal bulununca daha farklı bir “bip” uyarısı alınır. Böylece bulma işlemi kısa sürede gerçekleştirilmiş olur.
 • DOLAŞIM MODÜLÜ Kütüphanede sadece ödünç verme ve iade işlemleri için ayrılmış olan makine üzerinde çalışmaktadır. Ödünç verme işlemi için önce okuyucu, kodlama istasyonunda tanıtılır. Daha sonra ise ödünç alınmak istenen kitaplar bu istasyonda okutularak ödünç verme işlemi gerçekleştirilir. Böylece güvenlik kapısından çıkışlar yasal hale getirilmiş olunur. Ayrıca güvenlik kapısından izinli çıkan kitaplar bilgisayardan takip edilir. Kitapların ödünç verme işlemleri yapılmaz veya eksik yapılırsa kapıda alarm sistemi devreye girmektedir. İade işlemleri de ödünç verme işlemleri gibidir. Okuyucu önce kodlama istasyonunda tanıtılır ve RFID etiketi/etiketleri aktif hale getirilerek iade işlemi gerçekleştir. Aynı şekilde güvenlik kapısından giren kitaplar bilgisayardan takip edilir.
 • GÜVENLİK MODÜLÜ Kütüphane çıkışına kurulan UHF RFID kapısı; kütüphaneye giren ve çıkan kitapları algılayarak gerektiğinde sesli veya yazılı olarak uyarı vermekte olup raporlandırmasını da aynı anda yapmaktadır.
 • FOTOKOPİ MODÜLÜ Günlük olarak fotokopisi yapılan kitaplar el terminalinde okutularak talep edilen sayfa numaraları girilir ve okuyucu ile ilişkilendirilerek, bilgiler bilgisayara aktarılır. Bu sayede hangi okuyucunun hangi kitaptan, ne zaman, kaç sayfa çekim yaptırdığı izlenmekle birlikte, aynı eserden daha sonra fotokopi talep edildiğinde, aynı sayfalarından ikinci defa fotokopi çekimine gerek duymadan sadece yeni taleple, fotokopi işlemleri hızlandırılır. Böylece o materyalin kullanım sıklığı zaman içerisinde değerlendirilir.
 • RAPORLANDIRMA MODÜLÜ Kütüphane uygulamaları ile ilgili çok istatistiki veriler alınabilecek şekilde tasarlanmıştır.
  • Sayım, yanlış yerleştirme, bulma, etiketleme, en çok kullanılan materyaller, güvenlik ile ilgili raporlar; geliştirilmiş filtreleme metodu ve arama seçenekleri sayesinde geniş bir yelpazede alınabilmektedir.
  • Kapıdaki hareketlerin; belirli tarih aralığında, kullanıcı türlerinin (okuyucu, personel, ziyaretçi gibi) ve kitapların giriş ve çıkışlarının izlenmesi ve bunlar ile ilgili günlük, aylık, yıllık raporlar alınması gerçekleştirilebilmektedir.
  • Güvenlik kapısındaki giriş çıkışlara bakılarak kütüphanedeki kişilerin kimlik ve sayıları hakkında anında bilgi sahibi olunabildiği gibi, güvenlik kapısındaki her tür hareketle ilgili bilgiler anında alınmaktadır.
  • Kitapların kullanım sıklığı ve durumuna ilişkin okuyucu ile materyal arasındaki ilişkilendirilme verileri elde edilmektedir.

Kitapların üzerine takılı etiketler sayesinde elinizde bulunan el terminalinin bir tuşuyla sayım işlemini başlatabilirsiniz, kitabın yerini bulabilir, ödünç verme-geri alma işlemlerini takip edebilir, fotokopi bilgilerini bilgisayara aktararak fotokopi işlemlerini hızlandırabilir ve kütüphane uygulamaları ile ilgili istatistiki veriler alabilirsiniz.

 • Zaman Artık kitaplara ve evraklara ulaşmak daha az zaman alacaktır.
 • İş Gücü Çok kişinin yaptığı işi sistemi kullanan bir kişi yapabilecektir. Yani sistem, bir kişiye çok kişinin işlevini kazandıracaktır.
 • Hız Aradığınız kitabı saniyelerle ölçülecek zamanlarda bulabileceksiniz. Artık bir kitap/evrak dedektörüne sahip olacaksınız.
 • Güvenlik Her kitap/evrak kendine air benzersiz bir ID’ye sahip olacaktır. Bu ID aynı zamanda yetkisiz müdahalelere imkan vermeyecek bir şifreleme algoritmasıyla korunacaktır.
 • Verim Güçlü bir sistemin kontrolü altında, her adım daha işlevsel ve verimli olacaktır.

 • Birkaç öğenin aynı zamanda giriş ve çıkış kaydının yapılmasına olanak sağlar.
 • Bilgi ürüne doğrudan eklenebilir.
 • Bir tek işlemde tanımlama, hırsızlığı önleme işlevlerini yerine getirir.
 • Her şeyi etiketlendirebilir.
 • Tarama ve tanımlamayı hızlandırır.
 • Düzenli kitap sayımı gerçekleştirir.
 • Kitapların güvenli bir şekilde giriş çıkış işlemleri gerçekleşir.
 • Yanlış yerleştirme probleminin çözümüdür.
 • Bölgesel arama ile hızlı bir şekilde kitap bulur.
 • Kitapların kullanılma, fotokopi çekilme, giriş çıkışları, hangi kitapların hangi sıklıkla ve ne kadar sürede okunduğu ile ilgili ayrıntılı özel raporlar oluşturma gibi işlemler hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Dünyada, ilk defa gerçekleştirilen UHF RFID kütüphane sistemi olma özelliğini taşıyan Teknopalas® Medaris® Kütüphane Sistemi, dünyada ilk olarak İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’nde (IRCICA) hayata geçirilmiş ve mevcut olarak birçok yerde uygulanmaktadır. Teknopalas® Medaris® Kütüphane Sistemi 2009/03429 no ile tüm dünyada geçerli patente sahiptir.

This page is also available in: İngilizce

Günlük’ten

Adres

Teknopalas Merkez Ofis

Adres: Merve Mah. Atatürk Cad.
No: 314 Sancaktepe Istanbul 34791
Tel: 0216 465 94 00-01
Faks: 0216 465 94 02
E-posta: bilgi@teknopalas.com

Scroll to top