RFID Demirbaş takibi, RFID okuyucuları ve etiketlerinin kullanımı yoluyla stok, ekipman ve envanter gibi ticari varlıkların izlenmesine yönelik benzersiz bir süreçtir.

Bir RFID (Radyo Frekansı Tanımlama) varlık izleme sistemi, bir kuruluş içindeki varlıkları verimli ve doğru bir şekilde izlemek ve yönetmek için kullanılan bir teknoloji çözümüdür. Bu sistem, varlıkların gerçek zamanlı olarak izlenmesini, konumlandırılmasını ve yönetilmesini kolaylaştırmak için RFID etiketlerini, okuyucuları ve merkezi bir yazılım platformunu kullanır.

RFID Demirbaş takip sistemi, bir kuruluş içindeki fiziksel varlıkları yönetmek ve izlemek için kullanılan bir teknoloji çözümüdür. Benzersiz bir tanımlayıcı içeren küçük elektronik cihazlar olan RFID etiketlerini ve önceden tanımlanmış bir alan içinde hareket ederken varlıkları otomatik olarak tanımlamak ve izlemek için RFID okuyucularını kullanır.

Bir RFID varlık izleme sisteminin tipik olarak nasıl çalıştığı aşağıda açıklanmıştır:

RFID Etiketleri: İzlenecek her fiziksel varlığa bir RFID etiketi yapıştırılır. Bu etiketler, RFID okuyuculara veri ileten gömülü bir mikroçip ve anten içerir.

RFID Okuyucular: RFID okuyucular, varlıkların takip edildiği tesis veya alan boyunca stratejik konumlara kurulur. Bu okuyucular radyo dalgaları yayar ve menzilleri dahilindeki RFID etiketlerinden sinyaller alır.

Veri Toplama: RFID etiketleriyle donatılmış varlıklar RFID okuyucularının yakınında hareket ettikçe, okuyucular etiketlerden benzersiz tanımlayıcıları yakalar ve bu bilgileri merkezi bir veritabanına veya yazılım sistemine iletir.

Veritabanı veya Yazılım Sistemi: Toplanan veriler merkezi bir veritabanında veya yazılım sisteminde saklanır. Bu sistem ayrıca her varlık hakkında konumu, durumu, bakım geçmişi ve diğer ilgili ayrıntılar gibi ek bilgiler de içerebilir.

İzleme ve Yönetim: Kullanıcılar, varlıkların konumunu ve durumunu gerçek zamanlı olarak izlemek için bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla izleme sistemine erişebilirler. Ayrıca raporlar oluşturabilir, belirli olaylar için uyarılar ayarlayabilir (örneğin, varlık hareketi, bakım programları) ve diğer yönetim görevlerini yerine getirebilirler.

RFID demirbaş takip sistemlerinin faydaları şunlardır:

Verimlilik: RFID teknolojisi hızlı ve otomatik veri yakalamayı mümkün kılarak manuel takip için gereken zaman ve çabayı azaltır.
Doğruluk: RFID sistemleri manuel yöntemlere kıyasla daha fazla doğruluk sunarak varlık takibi ve envanter yönetimindeki hataları en aza indirir.
Görünürlük: Gerçek zamanlı izleme, varlıkların konumu ve hareketi hakkında görünürlük sağlayarak kuruluşların varlık kullanımını optimize etmesine ve kayıp veya hırsızlığı önlemesine olanak tanır.
Otomasyon: RFID sistemleri envanter yönetimi, varlık denetimleri ve bakım planlaması gibi çeşitli süreçleri otomatikleştirerek operasyonel verimliliği artırabilir.
Maliyet Tasarrufu: RFID varlık takip sistemleri, varlık yönetimi süreçlerini düzene sokarak ve kayıpları azaltarak kuruluşların uzun vadede maliyetlerden tasarruf etmesine yardımcı olabilir.

Genel olarak, RFID varlık izleme sistemleri, fiziksel varlıklarını verimli bir şekilde yönetmek ve izlemek isteyen kuruluşlar için etkili bir çözüm sunar.

YAZILIM ÖZELLIKLERI
Hızlı Varlık Tanımlama

Demirbaşların sisteme tanımlanması sırasında kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm bilgiler (ürün adı, seri numarası, barkod numarası, marka, model, kategori, son kullanma tarihi, garanti süreleri, fatura bilgileri, amortisman değerleri vb.

Alt Varlık Listesi Oluşturma

Her demirbaş için alt ürünler tanımlanabilir ve zimmet işlemleri yapılırken alt ürünler otomatik olarak ilgili kişiye zimmetlenir ve takibi yapılır.

Fotoğraf Destekli Kayıt

Mobil el terminali veya uygulama üzerinden armatürün fotoğrafı sisteme yüklenebilir, ürün kontrolü görsellerle desteklenir.

Borç İşlemleri

Sabit kıymetler, mobil el terminalinden veya masaüstü uygulamasından bireysel veya departman bazında tek tek veya toplu olarak borçlandırılabilir. Gerçekleştirilen zimmet işlemlerine istinaden sistem üzerinden zimmet fişi basılabilmektedir. Esnek zimmet fişi tasarım özelliği sayesinde firmalara özel zimmet fişi tasarımları oluşturulmaktadır.

Online Borç Takibi

Tüm kullanıcılar zimmetli demirbaş listesine MetaMatik web arayüzü üzerinden online olarak erişebilir.

Operasyonlar

Garanti süresi yaklaşan veya geçmiş olan tüm demirbaşlar kullanıcıların belirlediği kriterlere göre filtrelenebiliyor. Armatürlerin garanti süresi dolmadan gerekli önlemler alınıyor
. Onarım için gönderilen ve onarımdan dönen demirbaşlar takip edilir. Kullanıcılar kalibrasyon ve rutin bakım gerektiren demirbaşlar için plan yapar ve sistem bunları izler. Sistem, bakım ve kalibrasyon zamanı gelen demirbaşları kullanıcılara posta yoluyla bildirir.

Fatura Takibi

Sabit kıymetlere ait faturalar sistemde arşivlenebilir. Devam eden alımlarda muhasebe kayıtlarının incelenmesine gerek kalmadan süreç Meta-Matik üzerinden takip edilebilir.

DEMIRBAŞLARIN PERIYODIK IŞLEMLERI OTOMATIK OLARAK TAKIP EDILIR!

 

Sarf Malzemesi Takibi

Küçük gibi görünen; ancak işletme gider kalemleri içinde ciddi bir yer tutan sarf malzemeleri sistemden kontrol altına alınıyor. Sarf malzemeleri önceden belirlenen kontrol seviyesinin altına düştüğünde sistem otomatik olarak kullanıcıları satın alma konusunda uyarıyor. Böylece stok eksikliğinden kaynaklanan aksamaların önüne geçiliyor.

Online Talep Yönetimi

Tüm yetkili kullanıcılar MetaMatik web arayüzü üzerinden online demirbaş talebinde bulunabilir, ayrıca talep süreçlerini online olarak takip edebilirler. Barkod ve RFID aynı platformda mevcut barkod sisteminin bilgileri ile RFID sistemine aktarılabiliyor. Ayrıca barkod ve RFID destekli mobil el terminali sayesinde demirbaş takibine barkod ile başlanıp istenildiği zaman RFID etiketlerine geçiş yapılabiliyor.