Akıllı Depo ve Sevkiyat Takip Sistemi Amacı

Sistem, malzemelerin tedariğinden ürünlerin sevkiyatına kadar devam eden süreçte işgücü ve zamandan tasarruf sağlar. Farklı lokasyonlarda bulunan depolardaki ürün hareketleri tek merkezden yürütülmektedir. Depoda bulunan ürünler dakikalar içerisinde sayılmaktadır. Her ürünün benzersiz bir elektronik kimliğe büründüğü Akıllı Depo ve Sevkiyat Takip Sistemi ile “Zorlu Sayım ve Kontrol” kavramı ortadan kalkmaktadır.

Pazarlama Modülü

• Müşteriler ile gerçekleştirilen tüm yazışmalar, görüşmeler tek çatı altında toplanmaktadır ve etkin bir CRM yapısı kurabilmektedir. • Müşterilere gönderilecek fiyat teklifleri sistem üzerinde kullanıcıların standartlarına göre tasarlanmaktadır ve sistem üzerinden mail yoluyla müşterilerilere iletilebilmektedir. • Oluşturulan hazır teklif şablonları ile sık kullanılan fiyat teklifleri taslak olarak kaydedilmektedir. Böylece teklif hazırlamak için yaşanan zaman kayıplarının önüne geçilmektedir. • Müşteriler ile gerçekleştirilen yazışmalarda gönderilen dokümanlar sistem üzerinde kaydedilmektedir. • Planlanan aksiyonlar için kullanıcılar kendisine veya ilgili kişilere hatırlatmalar kaydedilebilir.

Sevkiyat & Sipariş İzleme Modülü

• Firmaya gelen siparişlerin alımından sevkiyatına kadar geçen tüm hazırlık, depo giriş-çıkış süreçlerinin takibi sistem üzerinden yapılmaktadır. • Sistemde önceden tanımlanmış sevkiyatlar,  oluşturulan RF Gate’ler yardımı ile hatasız olarak gerçekleştirilmektedir. • Tüm fatura ve irsaliye işlemleri tek bir sistemden takip edilmektedir, böylece muhasebesel işlemlerde vakit kayıplarının önüne geçilmektedir.

Muhasebe İşlemleri Modülü

• Sistem üzerinde müşterilere ve tedarikçilere ilişkin tüm cari veriler tutulmaktadır. • Tüm fatura ve irsaliye işlemleri tek bir sistem üzerinden takip edilebilmektedir, böylece muhasebe işlemleri için harcanan vakit en aza indirgenmiş olur. • Satışı yapılan ürünler için ödeme planları tanımlanmakta ve oluşturulan bu planlara göre tüm ödemeler kontrol altında tutulmaktadır. • İstenilen sayıda para birimi ve vergi oranı tanımlanabilmektedir, işlemler değişik para birimleri ve vergilendirme oranları üzerinden takip edilmektedir. • Her bir ürün için hem tedarikçilere hem müşterilere göre alış ve satış fiyatları tanımlanmaktadır.

Bakım Modülü

• Firma içerisinde yapılacak planlı bakım faaliyetleri ile ilgili planların ve görevlendirmelerin takibi yapılmaktadır. • Programsız işlemler için sistem üzerinde tanımlama yapılabilmekte ve ilgili personele görevlendirme yapılmaktadır. • Yapılan işlemlerin belirli zaman aralığında filtrelemesi yapılarak personeller için işin tamamlanma durumuna göre çeşitli raporlar alınabilmektedir.

Akıllı Depo ve Sevkiyat Takip Sistemi Entegrasyonu

Sistem başka bir yazılım sağlayıcısı ile birlikte çalışıp kullanıcılara özel bir çalışma gerçekleştirerek entegrasyon imkanı sunmaktadır. Bu da tekrar veri girişinin önüne geçerek zaman kayıplarını önlemektedir. Kullanıcılara otomasyonun ürettiği raporlar otomatik ulaşmaktadır. Müşterilerin sahip olduğu muhasebe yazılım programının içe aktarım özelliği mevcut ise entegrasyon gerektirmeden veri aktarımı yapılması mümkündür.

Zimmetleme Modülü

• Firma içerisinde demirbaş olarak kullanılan tüm demirbaşlar ilgili çalışanlara zimmetlenmektedir. • Esnek yapısı sayesinde kurumlara özel zimmet fişleri tasarlanabilir ve sistem üzerinden çıktı alınabilir. • Tüm çalışanlar kendi kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme girip kendi üzerindeki zimmetleri görebilmektedir.

Teknik Destek Modülü

• Tüm müşteriler ile ilgili satış sonrası destek hizmetlerinin kaydı tutulmaktadır ve bu sayede müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayacak hizmet sunulmaktadır. • Ekiple ilgili iş planları ve rotalama işlemleri sistem üzerinden takip edilebilmektedir. • Oluşturulan teknik servis formları sistem üzerinde tutulmakta, bu sayede veri kaybı  önlenmektedir. • Ekibin gerçekleştirdiği tüm işlemlerle ilgili raporları belli zaman aralıklarıyla alarak iş gücü verimliliği ölçülebilir hale getirilmiştir. • Müşteriler ile yapılan tüm sözleşmeler ve aksiyonlar için sözleşme türleri ve konuları oluşturulup sözleşmeler kayıt altına alınmaktadır.

Dosya Yönetim Modülü

•Kullanım kılavuzu, garanti belgesi, sözleşme, fatura, iş planı vb. dokümanlar istenilen tüm dosya formatlarında sistem üzerinde tutulmaktadır.

Satın Alma Modülü

• Her bir ürün için 5 kırılıma kadar kategori oluşturabilmekte ve alt ürünler tanımlanarak ürün sınıflandırmalarında sistematik bir yapı elde edilmektedir. •Satın alma ile ilgili tüm talepler, süreçler, sorumlular tek sistemle kontrol edilmektedir ve yönetim raporlama sistemine imkan sunmaktadır. •Satın alma işlemleri ile ilgili tüm faturalar ve irsaliyeler sistemde tutulmaktadır, gerektiğinde belgelere ait veriler taranarak sistemden kolaylıkla çekilebilmekte ve arşivlenebilmektedir. •Satın alma işlemlerindeki iade işlemleri sistem üzerinden takip edilmektedir, böylece oluşabilecek karışıklıklar önlenmektedir.

Akıllı Depo ve Sevkiyat Takip Sistemi Ürün Takip Modülü

•Depoda kayıtlı olan tüm ürünlere ilişkin bilgiler (ürün adı, kodu, barkod numarası, birimi, ebatları, ağırlıkları, kayıtlı olduğu tüm alt depoları, ürün alış ve satış fiyatları) tek merkezde toplanmaktadır. •Her bir ürün için 5 kırılıma kadar kategori oluşturabilmekte ve alt ürünler tanımlanarak ürün sınıflandırmalarında sistematik bir yapı elde edilmektedir. •Ürünlere ilişkin çok sayıda görsel  eklenebilmektedir ve fatura, kullanım kılavuzu, garanti belgesi gibi dokümanlar ürünlerle ilişkilendirilmektedir. •Ürünler için oluşturulan minimum stok seviyeleri ile işlerin aksamaması için sipariş seviyeleri kontrol altında tutulmaktadır.