1-) Beklentilerini Doğru Yönetin

Şirketinizde RFID teknolojisini kullanmak istiyorsunuz. Peki ama nasıl? Öncelikle bu teknolojiden ne beklediğinizi doğru analiz etmelisiniz ve tabii RFID teknolojisinin kabiliyetlerini de. Gerçekten RFID teknolojisi ile şirketinizin beklentileri örtüşüyor mu? RFID teknolojisi ile gerçekten ihtiyacınız olan şeyleri gerçekleştirebilecek misiniz? RFID gerçekten ihtiyacınız olan teknoloji mi? Yöneticilerinizin konuyla ilgili uçuk beklenti ve talepleri mi var? Bu sorulara net ve nesnel şekilde cevap vermelisiniz. İnanın o kadar işe yarayacak ki bu soruların doğru şekilde cevaplanması, ileride yaşayabileceğiniz pek çok kaybı (zaman, para, vb.) önleyebilirsiniz bu sayede.

2-) Süreçlerin Yeniden Değerlendirilmesi

Çok kullandığım ve sanırım bir gün “patenti” için başvuracağım bir sözüm var; “RFID size uymayacaktır, siz RFID’ye uymalısınız”. Eğer RFID’den gerçekten verim elde etmek istiyorsanız bu teknoloji ile boğuşmak yerine suyuna gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü ne yaparsanız yapın RFID kendi bildiğini okuyacaktır. RFID’nin suyuna gitmek nasıl mı olacak? İş süreçlerinizi, iş yapış şekillerinizi güncelleyerek… Bunun kapsamı, maliyeti, nasıl, ne kadar ve ne şekilde yapılması gerektiği gibi konuları yetkin bir RFID danışmanı ile çalışarak değerlendirmeniz size yine hem zaman hem de para kazandıracaktır.

3-) Dokümantasyon

Firmalarla yaptığımız görüşmelerde saatlerce hayallerinden, beklentilerinden konuşuruz ama projenin sonuna gelindiğinde gerçekleşenle ilk konuşulan arasında olabilecek farklılıklar hem tedarikçi için, hem de müşteri için can sıkıcı olabilir. O yüzden siz siz olun, etiket özelliklerinden, ortam özelliklerine, okuma performans beklentilerinden, yazılım ERP/WMS entegrasyonuna kadar olabildiğince konuyu kağıt üzerinde detaylandırın ve karşılıklı imzalayın. Yazılım projelerinde elzem olan bu yaklaşım, RFID projelerinde çok daha önemli olmakta çünkü işin içinde donanım ve maliyetli sarf giderleri var artı olarak. Biz artık dokümantasyonu bırakın, müşterilerimizle ilk görüşmemizden sonra Proje Soru Formu dediğimiz bir dosyayı göndermekteyiz proje talep sahiplerine. Dosyadaki onlarca soru sayesinde müşterilerimiz projeleri hakkında daha detaylı düşünebiliyorlar ve pek çok önemli ayrıntıyı baştan bizlerle paylaşabilir hale geliyor. Unutmayın söz uçar, yazı kalır!

4-) Saha Keşfi

Barkod projelerinin aksine, bir işletmede gördüğünüz başarılı bir RFID projesi, aynı sektörde başka bir işletmede başarılı olamayabilir. Örneğin onlarca sahada sorun yaşamadığımız bir RFID okuyucu, elektromanyetik kirliliğin yüksek olduğu bir hastanede başımıza epeyi bela olabilir. UWB sistemler, deck telefonlar, wireless cihazlar ve akla gelmeyecek pek çok şey birbirine karışabilir ve bu riske atılacak bir konu değil. Metalik ortamlarda RFID etiketlerinin okunması zordur diye bilinir ama ortamdaki metal etkisi bazen beklenmedik şekilde RFID etiketlerinin okunma alanlarını genişletir-bozar ve bu durum akışı değiştirebilir.

5-) Melez Düşünün!

RFID projelerini devreye alarak şirketiniz içinde elbette ciddi katma değerler sağlayabilirsiniz. Ancak RFID’nin tadından yenmeyecek modelleri genelde uçtan uca entegrasyonlu olan modelleridir. Tedarikçi ve müşterileriniz de RFID teknolojisinden faydalanıyorsa, global bir zincir kurabilir, RFID’nin nimetlerinden derinlemesine faydalanabilirsiniz. Peki müşteri ya da tedarikçi tarafında bu tip bir yatırım planlanmıyorsa? Dert değil, kimse size RFID’ye geçtiniz, barkodu atın gitsin demiyor. Zincirin devamını sağlamak için barkod teknolojisini de oyunda tutun! Bu sayede RFID kullanmayan diğer paydaşlarınızla operasyonel sıkıntı yaşamazsınız ve paydaşlarınız da RFID’ye geçene kadar eski usul barkod ile ilerledikleri için yaptığınız sistemsel güncellemelerden olumsuz etkilenmezler.

Hibrit tanımlama teknolojisi şirketiniz içindeki departmanları da daha kolay yönetmenizi sağlar. Hem şirket olarak RFID’yi içselleştirme süreci nedeniyle, hem de maddi kaygılar nedeniyle tüm süreçlerinizi RFID’ye taşıyamamış olabilirsiniz. Böyle durumlarda da barkod ile geçişleri sağlamanız mümkün olacaktır. RFID printerlar aynı zamanda barkod basıp, RFID etiketini kodlayabildikleri için hibrit senaryolarınızda önemli bir yer tutabilir.

Sadece barkod değil, RFID ile voice (sesli) ve light (ışıklı) yönlendirme teknolojilerini de entegre edebilirsiniz. Bu tip entegrasyonlar projelerinize inanılmaz katkı sağlayabilir ve özellikle operatör etkileşimlerinde verimliliği çok arttırır. Pick to Light ve Voice Picking teknolojileri hakkında detaylı bilgiye ThePickToLight sitesinden erişebilirsiniz.

6-) Etiket

RFID projeleri ile ilgili bir sırrımızı paylaşayım. Bir projenin başarılı olup olmamasını en çok etkileyen faktör RFID etiketleridir. Hatta bir projenin olup olmayacağını bile bazen etiket teknolojisi belirler. Proje senaryonuzda RFID etiketlerinin tek kullanımlı mı, çok kullanımlı mı olması kritik bir karardır. Bunun dışında aktif-pasif etiket kararı bütçenizi dramatik şekilde etkileyecektir. Hangi seviyede etiketleme yapacağınız ise (palet, koli, kutu, ürün seviyeleri) projenizin gerçekten fizibl olup olmayacağını belirleyebilir. Tüm bu nedenlerden dolayı projenizin ilk aşamasından itibaren etiket tip, model ve özelliklerini sahanızda sürekli deneyimlemeli ve en optimum RFID senaryonuzda bu kriteri gözetmelisiniz.