Medaris RFID Kütüphane Sisteminin Amacı

Tüm dokümanların takip edilmesi, yerleştirilmesi, otomatik check in–check out işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda hızlı, güvenli ve tutarlı hizmet sunan Medaris RFID Kütüphane Sistemi çözümüdür. Bu sistem sayesinde bölgesel arama ile hızlı doküman bulma, düzenli sayım, güvenli giriş çıkış işlemleri, yanlış yerleştirme problemlerinin çözümü mümkündür. Ayrıca tüm dokümanların kullanılma, fotokopi çekilme, giriş çıkış sıklıkları ve süreleri de bu sistem ile hızlı bir şekilde raporlanabilmektedir.

Medaris RFID Kütüphane Sistemi Yazılım Modülleri

 

Sayım Modülü

El terminali üzerinden çalışmakta olup sayım raporlandırmaları RFID uygulamaları için kullanılan bilgisayar üzerinden takip edilmektedir. Sayım işlemi el terminali ile arşiv ya da kütüphanedeki raflar arasında dolaşılarak raflarda bulunan materyaller belirli bir mesafeden okutularak yapılabilmektedir. Sayım modülüyle yeni sayım yapılabildiği gibi, yarıda kalmış son sayım devam ettirilebilmektedir.

Yanlış Yerleştirme Modülü

Rafta olmaması gereken materyalin, el terminali yardımıyla yerini tespit eden bir modüldür. Bir rafta yanlış yerleştirilen materyali bulma için önce ilgili rafın RFID etiketi okutularak o rafta ne kadar materyal varsa RFID kodları ile birlikte el terminali ekranında görüntülenmektedir. Materyaller listelenirken her bir yanlış yerleştirilmiş materyal için el terminalinden uyarı sesi alınmaktadır. Gerekirse yanlış yerleştirilen dokümanın bilgileri de ekranda görüntülenmektedir.

Bulma Modülü

Aranan dokümanı bulan ve yerini tespit eden bir modüldür. Aranan materyal el terminaline tanıtılıp eserin bilgileri çağrılmaktadır. Arama ve bulma işlemi raflar arasında el terminali ile gezmek suretiyle belirli bir mesafeden yapılabilmektedir. Bulmak istenilen veya aranan dokümana yaklaştıkça el terminalinden alınan uyarı sesi artarak devam etmektedir. Materyal bulununca daha farklı bir “bip” uyarısı alınmaktadır. Böylece bulma işlemi kısa sürede gerçekleştirilmektedir.

Medaris RFID Kütüphane Sistemi Dolaşım Modülü

Kütüphanede ya da arşivde sadece ödünç verme ve iade işlemleri için ayrılmış olan makine üzerinde çalışmaktadır. Ödünç verme işlemi için önce okuyucu, kodlama istasyonunda tanıtılmaktadır. Daha sonra ise ödünç alınmak istenen dokümanlar bu istasyonda okutularak ödünç verme işlemi gerçekleştirilmektedir. Böylece güvenlik kapısından çıkışlar yasal hale getirilmektedir. Ayrıca kapıdan izinli çıkan dokümanlar bilgisayardan takip edilmektedir. Dokümanların ödünç verme işlemleri yapılmaz veya eksik yapılırsa kapıda alarm sistemi devreye girmektedir. İade işlemleri de ödünç verme işlemleri gibi yapılmaktadır. Okuyucu önce kodlama istasyonunda tanıtılmaktadır ve RFID etiketi/etiketleri aktif hale getirilerek iade işlemi gerçekleştirilmektedir. Aynı şekilde güvenlik kapısından giren dokümanlar bilgisayardan takip edilmektedir.

Medaris RFID Kütüphane Sistemi Güvenlik Modülü

Arşiv ya da kütüphane çıkışına kurulan UHF RFID kapısı; lokasyona giren ve çıkan dokümanları algılayarak gerektiğinde sesli veya yazılı olarak uyarı vermekte olup raporlandırmasını da aynı anda yapmaktadır.

Medaris RFID Kütüphane Sistemi Fotokopi Modülü

Günlük olarak fotokopisi çekilen dokümanlar el terminalinde okutularak talep edilen sayfa numaraları girilmektedir ve okuyucu ile ilişkilendirilerek, bilgiler bilgisayara aktarılmaktadır. Bu sayede hangi okuyucunun hangi dokümandan, ne zaman, kaç sayfa çekim yaptırdığı izlenmekle birlikte, aynı eserden daha sonra fotokopi talep edildiğinde, aynı sayfalarından ikinci defa fotokopi çekimine gerek duymadan sadece yeni taleple, fotokopi işlemleri hızlandırılmaktadır. Böylece o materyalin kullanım sıklığı zaman içerisinde değerlendirilmektedir.

Medaris RFID Kütüphane Sistemi Raporlandırma Modülü

Sistem çeşitli uygulamalar ile ilgili birçok istatistiki veriler alınabilecek şekilde tasarlanmıştır. Sayım, yanlış yerleştirme, bulma, etiketleme, en çok kullanılan materyaller, güvenlik ile ilgili raporlar; geliştirilmiş filtreleme metodu ve arama seçenekleri sayesinde geniş bir yelpazede alınabilmektedir. Kapıdaki hareketlerin; belirli tarih aralığında, kullanıcı türlerinin (okuyucu, personel, ziyaretçi gibi) ve dokümanların giriş ve çıkışlarının izlenmesi ve bunlar ile ilgili günlük, aylık, yıllık raporlar alınması gerçekleştirilebilmektedir. Güvenlik kapısındaki giriş çıkışlara bakılarak arşiv kütüphanedeki kişilerin kimlik ve sayıları hakkında anında bilgi sahibi olunabildiği gibi, güvenlik kapısındaki her tür hareketle ilgili bilgiler anında alınmaktadır. Dokümanların kullanım sıklığı ve durumuna ilişkin okuyucu ile materyal arasındaki ilişkilendirilme verileri elde edilmektedir.