Hemen her alanda kullanılan RFID teknolojisi, RFID kütüphane otomasyonu içinde kullanılmaktadır. Bu otomasyonun kullanılmasının en büyük sebebi kütüphanelerde meydana gelen bazı problemlerdir. Bu problemlerin başında ise kitapların ortadan kaybolması gelmektedir. Bunun yanı sıra kütüphanelerde gerekli bilgilere zamanında ulaşılamaması, üye bilgilerinin sağlıklı bir şekilde kontrol edilememesi ve kitap sayımının zaman alması verilecek örnekler arasındadır.

Radyo Frekansı Tanımlama (RFID) kütüphanede kullanan okuyucular ile kütüphaneye ait her türlü materyalin takip edilmesini ve okuyucu ile materyaller arasında radyo dalgaları vasıtasıyla bağlantı kurulmasını sağlayan bir teknolojidir. 2000 yılında RFID’nin popülaritesinin artmasıyla, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, RFID teknolojisini kütüphane sistemlerine entegre etmeye başladılar. Günümüzde RFID kütüphane otomasyonu dünya çapındaki kütüphanelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

RFID kütüphane otomasyonu sayesinde:

  • Kütüphanedeki kitapları izleyebilirsiniz.
  • Aranan kitapları hızlıca bulabilirsiniz.
  • Okuyucuların bağımsız olarak kitap teslim etmesi ve alması mümkün hale gelir.
  • Kütüphanecilerin çalışmaları kolaylaşır.
  • Kitap kabul etme ve yayınlama sürecindeki hataların ortadan kaldırmasına olanak sağlamaktadır.

Ayrıca kitapların kütüphaneden izinsiz olarak alınmasına yönelik girişimleri engeller ve hırsızlık önleme işlevi görür. Kütüphane Otomasyonu

RFID KÜTÜPHANE OTOMASYONU AVANTAJLARI

ZAMAN TASSARUFU:

En önemli tasarruflardan biri zaman tasarrufudur. Bu durum bilgilerin RFID etiketlerinden barkodlardan çok daha hızlı okunabilmesi ve bir yığındaki birkaç öğenin aynı anda okunabilmesinden kaynaklanmaktadır. Böylelikle RFID kütüphane otomasyonu zamandan tasarruf edilmesini sağlamaktadır.

YÜKSEK GÜVENİLİRLİK:

Kütüphanelerde kullanılan RFID etiketleri kişisel bilgi içermez. Her etikete yalnızca öğe kimliklerini ve kitaplıkla ilgili bilgileri programlarlar. Yani kullanıcı gizliliğinden ödün verilemez. Uygun şekilde kontrol edilmeyen malzeme çıkış sensörlerinden geçerse, anında bir alarm tetiklenir. Böylelikle malzeme güvenliği de en üst seviyelere ulaşmış olur.

YÜKSEK HIZLI ENVANTER:

RFID sistemlerinin benzersiz bir avantajı, raflardaki kitapları devrilmeden veya çıkarmadan tarayabilmeleridir. Elde tutulan bir envanter okuyucu, tüm benzersiz tanımlama bilgilerini okumak için bir kitap rafında hızla hareket ettirilebilir. Kablosuz teknolojiyi kullanarak, yalnızca envanteri güncellemek değil, aynı zamanda uygun olmayan öğeleri belirlemek de mümkündür.

UZUN ETİKET ÖMRÜ:

RFID etiketleri barkodlardan daha uzun süre dayanır. Çünkü onlarla hiçbir şey temas etmez. Çoğu RFID satıcısı, bir etiketin değiştirilmesi gerekmeden önce en az 100.000 işleme kadar dayandığı söylenmektedir.

KÜTÜPHANE PERSONELİNİN ARTAN İLGİSİ:

Kütüphaneciler rutin fiziksel görevlere daha az zaman harcadıklarında, insan bağlantılarına ve müşteri deneyimine daha fazla dikkat edebilirler. Bu durumda hem müşteriyi hem de personeli son derece olumlu etkiler.