RFID İLE ÜRETİM TAKİP
OTOMASYONU

SİSTEMİN AMACI

Verimliliğin başarıyı yakalamadaki en önemli unsur haline geldiği günümüz şartlarında, rekabette bir adım daha öne çıkmak için teknolojiyi en etkin şekilde kullanmak tüm firmalar için kaçınılmaz bir zorunluluk halini almıştır. EasyWork üretim takip sistemi, zamanı ve iş gücünü üretimin her aşamasında minimum kayıpla kullandırmayı hedeflemektedir.

SİSTEMİN FAYDALARI

 • Ürünlerin Tek Tek Takip Edilebilir Hale Getirilmesi

Ürünlere yerleştirilmiş RFID etiketleri sayesinde her ürün , Seri numarası gibi sadece kendisine ait bir numaraya sahip olacak ve bu sayede diğer ürünlerle karıştırılmadan üretimin başlangıcından sonuna kadar her kademede takip edilebilecektir.

 • Ürünlerin Okunması İçin Etiketin Okuyucu Tarafından Görülmesi Gerekmeyecektir.

Üst üste, yan yana veya bir kutu içinde onlarca dizilmiş ürünün üzerine yapıştırılacak RFID etiketleri, RFID Okuyucuların kapsam alanında, uzaktan okunabileceklerdir.

 • Tek Tek Saymak Yerine Anlık Çoklu Sayım İmkanı

Ürünlerin yer değiştirmeleri sırasında, manuel ve tek tek kontrol edilmeleri yerine çoklu olarak ve anlık sayılabilmeleri sayesinde sayım ve kontrol sırasındaki zaman kaybını önler.

 • İnsan Kaynaklı Hataların Minimize Edilmesi

İnsan hatasından kaynaklanan eksik veya fazla sayım ve hatalı ürün giriş-çıkış riskinin ortadan kalkması

 • Verimliliği Anlık Ölçülebilir Hale Getirmesi

Üretim bantlarına yerleştirilecek Reader’lar sayesinde her bandın veriminin ve anlık durumunun online görülebilmesi

 • Kalite Kontrol Sürecine Katkıları

RFID etiketlerinin yazılıp / okunabilir dinamik yapısı sayesinde, her ürüne ait bilginin bantlardan geçişleri sırasında üzerilerindeki etiketlere işlenmesi, bu sayede kalite kontrol için ayrı bir iş gücüne ihtiyaç duyulmaması

Tüm üretim aşamalarının merkezi bir sistem üzerinden gözlemlenebilmesi

 • Yan Sanayi ile Ürün Alışverişlerinize Katkıları

Ham madde veya kısmen işlenmiş yan sanayi ürünlerinin işletmenize girişi, adet, koli, IOT, palet veya konteyner olarak takip edilip sayılabilir, dijital ortamda ERP sistemine entegrasyonu online gerçekleştirilebilir.

Üretimin Her Aşamasında Tam Kontrol!

Sistem Sayesinde

 

 • Ürünler tek tek takip edilebilir hale gelir.
 • Ürünlerin okunması için etiketin okuyucu tarafından görülmesi gerekmeyecektir.
 • Tek tek saymak yerine çoklu sayım imkanına sahip olacaksınız.
 • İnsan kaynaklı hatalar en aza indirgenir.
 • Verimlilik anlık ölçülebilir hale gelir.
 • Kalite kontrol sürecinize katkı sağlanır.
 • Yan sanayi ile ürün alışverişlerinize katkı sağlanır.
 • Üretim dışı kalmış boş kasa ve paletlerin takibi sağlanır.

DİĞER ÇÖZÜMLERİMİZ