Akıllı Soğuk Zincir Takip Sistemi

Soğuk zincir lojistiğinde en önemli faktör, ürünler için gerekli olan uygun sıcaklık değer aralığının korunmasıdır. Bunun sağlanabilmesi için sıcaklık etmeninin takibine ve izlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Teknopalas’ın geliştirmiş olduğu Akıllı Soğuk Zincir Takip Sistemi sayesinde, gerek gıda, ilaç, kan ürünleri, tıbbı malzemeler ve gerekse kolay bozulabilen ürünlerin (perishable goods) sevk esnasında veya depolama ortamında anlık takibinin yapılması mümkündür.

Akıllı Soğuk Zincir Takip Sistemi Nasıl Çalışır?

Aktif RFID etiketler, soğuk hava depolarındaki veya frigolu araçlardaki ürünlerin üzerine yapıştırılır veya ürün kolilerinin içine konulur.

• Sıcaklık sensörü içeren bu etiketler belli aralıklarla ürünlerin sıcaklığını ölçer ve bu sıcaklık kayıtlarını etiket hafızasında saklar.

• İnternete bağlanabilen Gateway cihazları, etiketler ile iletişim kurarak etiket hafızasındaki verileri bulut ortamına aktarır. Bu sayede 7/24 istenilen yerden ürünlerin izlenmesi sağlanabilir.

• Etiketin üzerinde kırmızı ve yeşil olmak üzere iki farklı uyarı ışığı bulunur.

• Varış noktasında etiket üzerindeki uyarı ışığı kontrol edilerek, soğuk zincirin korunma durumu görsel olarak kolaylıkla tespit edilebilir.

• Ürünlerin sıcaklık değeri istenilen aralıkta kalmış ise etikette yeşil ışık yanıp soğuk zincirin korunduğu anlaşılacaktır. Eğer ürünlerin sıcaklığı istenilen aralığın dışında 60 dakika üzerinde kaldıysa, kırmızı ışık yanacaktır. Bu durumda da ürünlerin soğuk zincirinin bozulmuş olma ihtimaline karşı sıcaklık kayıtlarının daha detaylı incelenmesi gerektiği anlaşılabilecektir.

Akıllı Soğuk Zincir Takip Sisteminin Faydaları

Güvenlik:

Aktif etiketlerle soğuk zincirin korunup korunmadığı anlaşılabilir. Bu sayede bozuk ilaç kullanımı ve gıda tüketiminin önüne geçilebilir.

Takip ve İzleme:

Soğuk depolarda saklanan veya hareket halinde bulunan ürünler anlık olarak izlenip takibi yapılabilir. Müdahale edilmesi gereken durumlar anlık olarak izlenebileceğinden hızlıca aksiyon alınarak ürünlerin zarar görmesi engellenebilir.

Raporlama:

Etiket hafızasındaki ölçüm kayıtları ile ürünün nakliye süresince maruz kaldığı sıcaklıklar, hangi tarih ve saatte ne kadar süre ile istenmeyen sıcaklıklara maruz kaldığı gibi bilgiler Excel/PDF formatında rapor olarak alınabilir.

Kolay Ulaşılabilirlik:

Sisteme bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlardan kolayca ulaşılabilir.

Şeffaflık:

Süreçlerden tüm paydaşlar haberdar edilebilir.

Hesap Verebilirlik ve Yükümlülük:

Etiketlerdeki kayıtlar sayesinde taşıma veya depolama süresince soğuk zincirin bozulmasına neden olabilecek zamanlar ve sorumlular tespit edilebilir.

Hızlı Sayım:

Soğuk hava depolarında düşük sıcaklıklardan dolayı çalışma şartları oldukça zordur. Her biri benzersiz ID’ler ile etiketlenmiş ürünler, RFID okuyucular ile uzak mesafeden kolay ve hızlı bir şekilde sayılıp sevkiyata hazır hale getirilebilir. Böylece çalışanlar, bu soğuk ortamlarda minimum seviyede vakit geçirmiş olur.

AKTİF ETİKETLERİN ÖZELLİKLERİ

• Yüksek hassasiyette sıcaklık takibi: ±0.1°C

• Uzun çalışma süresi: 5 yıldan fazla

• Esnek ölçüm aralıkları: Sensörün ortamı ne kadar sıklıkta ölçeceği ayarlanabilir. • -5 °C ile +8 °C sıcaklık aralığında çalışabilme.

• Görsel uyarı ışıkları: Kırmızı/Yeşil

• Pil süresi: Yaklaşık 6 ay

• Veri Güvenliği: Cihazın içindeki ölçüm verileri değiştirilemez.

• Raf ömrü uyarısı: Ürünün raf ömrü geçtiğinde kırmızı uyarı ışığı verme.

• Max/Min Sıcaklık Özelliği: Gün içindeki en yüksek, en düşük sıcaklık gösterimi

• Raporlama: Sıcaklık kayıtları Excel/Pdf formatında alınabilir. • Ortalama kinetik sıcaklık bilgisi • Hızlı veri toplama