Uluslararası Liman İşletmelerindeki yüksek seviyede güvenliği sağlamak, Liman Kontrol Otomasyonu ile artık daha kolay. Kullanılan sistem bileşenleri ile birlikte araçlar ve şoförler, sistemde kayıt altına alınmakta ve istenildiği zaman raporlarına ulaşılabilmektedir.

Liman Kontrol Otomasyonunun Amacı

Araçlara konumlandırılan çipli etiketler ve şoförlere temin edilen çipli kartlarla limanlara giriş-çıkışlarda kuyruk oluşmasını engeller ve tüm geçişler manuel işleme gerek kalmaksızın sisteme kaydedilir. Geçiş noktalarına kameralar konumlandırılarak fotoğraf destekli hareket raporları elde edilir böylece tam kontrol sağlanır. Liman Kontrol Otomasyonu insansız tartım hizmeti sunar. Böylece; insan kaynaklı hatalar minimize edilir, işgücü maliyetlerinde azalma olur ve tam kontrollü iş takibi yapılır.

Liman Kontrol Otomasyonunun Çalışma Prensibi

Teknopalas mühendislerinin proje şartlarına uygun olarak konumlandırdıkları antenler, araçların geçiş yönlerine göre hareketlerini algılayarak ana kontrol panelinden bilgisayara araç bilgilerini kaydederler. Sisteme araç ve şoför bilgileri kaydedilir. Her araca özel RFID araç etiketi, her şoföre özel RFID şoför kartı oluşturulur. Liman Kontrol Otomasyonu liman girişlerinde RFID antenler tarafından okunan araç etiketi ve şoför kartları sisteme anlık bilgi aktarır. Ayrıca geçiş noktalarına konumlandırılan kameralar sayesinde araç ve şoförlerin görüntüleri hareket kaydıyla eşleştirilir. Sistemde ARAÇ-ŞOFÖR eşleşmesi yapılır. Böylelikle olası karışıklıkların önüne geçilerek, güvenlik maksimum seviyeye çıkartılır. Manuel müdahaleler olmaksızın, araçların tartım işlemleri yapılabilmektedir.

Liman Kontrol Otomasyonunun Amacı

 

GÜVENLİK

•7/24 kamera desteği ile tüm giriş ve çıkışlar kayıt altına alınır. Böylece üst düzey güvenlik sağlanmış olur.

• Araç camına yapıştırılan etiketler sökülmeye çalışıldığında parçalanarak etiketin başka araçlar tarafından kullanılmasını önler, böylece suistimallerin önüne geçilir.

• Aracın ve şoförün görüntülerini çeken kameralar sayesinde, hangi aracı-hangi şoförün kullandığı sisteme geçiş sırasında kayıt edilir.

• Şoförlerin kartsız geçmesi durumunda sistem kaydetmekte ve uyarı vermektedir.

TAG içindeki çipler yüksek güvenlikli bir algoritmayla kodlanmaktadır, böylece araçlarda bulunan etiketlerin taklit edilmesi söz konusu değildir.

RAPORLAMA

• Oluşturacağınız çeşitli filtrelemelerle istediğiniz zaman aralıkları için yüzlerce farklı rapor üretebilirsiniz. Tedarikçi, müşteri, malzeme bazında alacağınız onlarca çeşit grafik raporu seçeneği ile firmanızın durumunu anlık olarak kolayca izleyebilirsiniz.

• Sistem üzerinden istenilen tarihler aralığında Görüntü Destekli raporlar alabilmeyi mümkün kılar. Tüm raporların çıktısı alınabilmektedir.

• Kapsamlı veri analizine imkân veren raporlama alt sistemi vardır.

• Sistem üzerinden alınan raporlar PDF, CSV, XLS gibi çeşitli dosya formatlarında dışarı aktarılabilir.

• Oluşturacağınız çeşitli filtrelemelerle istediğiniz zaman aralıkları için yüzlerce farklı rapor üretebilirsiniz. Tedarikçi, müşteri, malzeme bazında alacağınız onlarca çeşit grafik raporu seçeneği ile firmanızın durumunu anlık olarak kolayca izleyebilirsiniz.

HIZLI GEÇİŞ

• Araçlarda ve şoförlerde bulunan çipli kartlar ile otomatik sistem kayıtları oluşturulmaktadır.

• Saniyenin binde biri seviyesinde bir sürede araçların ve şoförlerin tanımlanması ve güvenlik kontrolü sağlanabilmektedir. Böylece zaman kayıplarının önüne geçilerek, hızlı iş akışı sağlanacaktır.

• Şoförün araçtan inmesine gerek kalmadan kartı sayesinde sisteme kaydının alınması hızlı geçişi kolaylaştırmaktadır.

SİSTEMİN FAYDALARI

•Her aracın kopyalanamaz ve şifresi kırılamaz bir “TAG” ‘ı olacaktır ve bunlar yağmur, kar, fırtına vb. olumsuz hava koşulları, ayrıca çamur, toz, nemli ortam, asidik ortam gibi olumsuz çevre ve çalışma koşulları, sistemin çalışmasını engellemeyecektir.

• 7/24 hızlı ve sınırsız giriş-çıkış desteği sağlanmaktadır.

• Yüksek ve tutarlı etiket okuma performansı mevcuttur.

• Araçlar plaka, model, renk, üretim yılı vb. birçok detaylara göre anlık filtrelenebilecek, yüzlerce farklı rapora ulaşılabilecektir.

• Sistem merkezi olarak izlenebilecek, tüm güvenlik kuralları ve kontrol tanımları merkezden yönetilebilecektir.

• Merkezden atanan tüm kurallar ve yapılan değişiklikler anlık olarak kontrol noktalarına yansıyacaktır.

• Raporlama işlemleri web tabanlı olup istenilen herhangi bir yerden izinli kullanıcılar, raporlama ve sistem yönetimi yapabilmektedir.

• İnsan kaynaklı hata oranı minimum seviyededir.

• Manuel kontrol iş yükü ortadan kalkacaktır.

• Gerçek zamanlı tartım işlemleri ile bir kantar operatörüne az miktarda bağlı ya da kantar operatörüne gerek kalmaksızın iş veriminizin geliştirilmesine katkıda bulunan gerçek zamanlı veri toplanmasına olanak sağlar.

• Sistem modüler yapısıyla kolay sorun giderme ve saha dostu özellikleri ile destek sağlayarak kamyonların tartım işlemlerini hızlandırma amacıyla otomatik fiş ve irsaliye basımına imkân sağlar. Her bir kayıt için tutulan kayıt numarası ile belirli bir zaman aralığında bulunan ve ihtiyaç duyulan bir kaydın yüzlerce hatta binlerce kayıt arasından manuel olarak bulunması yerine otomatik olarak bulunmasına ve yeniden yazdırılmasına imkân tanır. Bu teknoloji, işlem zamanlarından tasarruf edilen operasyonel yüklerin azaltılmasında kullanılacaktır. Kamera sistemleri ve DVR kayıt cihazları her ölçüm işlemi için görüntüleri kaydetmenize ve depolamanıza olanak sağlar.