Navizard Maden Personel Takip Sistemi Amacı

Yeraltında çalışan personelin sağlığını ve güvenliğini sağlamak için maden içerisinde metalik-fiber optik kablo ile veya kablosuz olarak personelin baretine yerleştirilmiş aktif etiket ile takip edilmesi ve telsiz ile haberleşme sağlanması amaçlanmaktadır. Navizard Maden Personel Takip Sistemi, kaza ihtimalinin yüksek olduğu bu iş kolunda işçilerin sağlık ve güvenliğini olabildiğince maximum seviyede arttırmayı hedeflemektedir.

Olası iş kazalarında yetkiliye anlık bilgi gitmesi sağlanır. Sistem iş güvenliğini arttırmayı hedeflemektedir.

Böylece zaman kayıpları sonucunda ortaya çıkacak zararları en aza indirmek mümkün olacaktır

UHF RFID teknolojisi çalışma alanlarının merkezi sistemden izlenerek operasyonel verimliliğin arttırılmasını sağlar. İş alanlarında olası kazaların önlenmesine ek olarak olası kazaların gerçekleşmesi durumunda arama ve kurtarma çalışmalarının hız ve etkinliğine yönelik önemli imkânlar sağlar.

Maden Personel Takip Sistemi Avantajları

Güvenlik: Madenlerde çalışan personelin güvenliği büyük önem taşır. Takip sistemi, personelin anlık konumunu ve hareketlerini izleyerek acil durumların hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağlar.

Acil Durum Müdahalesi: Madenlerde meydana gelebilecek kazalar veya acil durumlarda, personelin konum bilgisi hızlı bir şekilde belirlenir ve müdahale ekipleri doğru yerlere yönlendirilir.

Verimlilik: Takip sistemi, personelin çalışma sürelerini ve verimlilik düzeylerini izlemek için kullanılabilir. Böylece, iş süreçleri optimize edilir ve verimlilik artar.

İş Sağlığı ve Güvenliği: Madenlerde iş sağlığı ve güvenliği çok önemlidir. Takip sistemi, personelin iş sağlığı ve güvenliği politikalarına uygun olarak hareket etmesini sağlar ve gerekli eğitimlerin takibini yapar.

Navizard maden personel takip sistemi